Celem Fundacji KAN VISION jest wspieranie młodych zdolnych twórców ze świata mody, technologii i szeroko pojętej sztuki, którzy kryją w sobie potencjał do rozwoju i realizacji wspólnych wizji.

Bez zdolności kreacji i pragnienia rozwoju, nie osiągnęlibyśmy w dzisiejszym świecie tak wiele. A możemy jeszcze więcej… Wspierając i promując młoda twórczość, dajemy siłę tym, którzy tego potrzebują, a odbiorcom szanse na obcowanie z realizacjami, które do tej pory pozostawały nieodkryte.

Dlatego działania Fundacji KAN VISION wykraczają poza ogólnie przyjęta pomoc materialna, dając artystom dodatkowe wsparcie płynące z doświadczenia i zaangażowania osób ja tworzących oraz możliwości, jakie oferują nowoczesne technologie.