Zadania Fundacji są jasno określone, ale sposób ich realizacji wciąż ewoluuje. Korzystamy z możliwości współczesnej technologii, łącząc artystyczne wizje z innowacyjnym podejściem, a dzięki nowym możliwościom oferowanym przez wspierające i współpracujące z nami podmioty, zakres pomocy jest jeszcze większy.

Od początku kroczymy droga, na której:

– małe lokalne projekty, dzięki odpowiedniej oprawie wizualnej i technologicznej, spotykają się z zainteresowaniem, wsparciem i coraz szerszym gronem odbiorców

– wspieramy artystów, których działania i podejście do szeroko pojętej sztuki zgodne są z uznawanymi przez Fundacje wartościami

– współpracujemy z uznanymi twórcami i instytucjami, wspierającymi młodych artystów i projektantów

Wierzymy, ze z każdym kolejnym projektem grono osób utożsamiających się z inicjatywami podejmowanymi przez Fundacje KAN VISION będzie rosło, a wsparcie artystycznych działań naszych beneficjentów stanie się jedna z ważniejszych form uznania i podziwu dla ich twórczości.