Celem Fundacji KAN VISION jest wspieranie młodych zdolnych twórców ze świata mody, technologii i szeroko pojętej sztuki, którzy kryją w sobie potencjał do rozwoju i realizacji wspólnych wizji.

„Pasja do działania, ciężkiej pracy i kreacji otaczającego świata jest ogniwem spajającym świat sztuki i otaczającą rzeczywistość”.

Bez tego, bez zdolności kreacji i pragnienia rozwoju, nie osiągnęlibyśmy w dzisiejszym świecie tak wiele. A możemy jeszcze więcej… Wspierając i promując młodą twórczość, dajemy siłę tym, którzy tego potrzebują, a odbiorcom szansę na obcowanie z realizacjami, które do tej pory pozostawały nieodkryte.

Dlatego działania Fundacji KAN VISION wykraczają poza ogólnie przyjętą pomoc materialną, dając artystom dodatkowe wsparcie płynące z doświadczenia i zaangażowania osób ją tworzących oraz możliwości, jakie oferują nowoczesne technologie.