back
Grzegorz Radziewicz

– artysta urodzony w 1976 roku w Białymstoku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pod kierunkiem: Haliny Pawlikowskiej – grafika, Pawła Jarodzkiego – malarstwo i Eugeniusza Geta-Stankiewicza – rysunek. Dyplom obronił w 2002 r. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Najbardziej znanym i rozpoznawanym u artysty jest motyw olbrzymich zeppelinów nazwanych przez twórcę Machinami Latającymi. „Machiny Latające” są kontynuacją cyklu „Machina Życia” – odnotowują formy istniejące, zmodyfikowane dla własnych potrzeb; są sugestią nieuchwytnej, wszechogarniającej przestrzeni zwielokrotnionej przez monochromatyczność gamy barwnej. O ile „Machina Życia” była poszukiwaniem sił rządzących światem i determinujących człowieka, o tyle „Machiny Latające” zdają się przekraczać wymiar techniczny. Miękkie i ciepłe kokony na kształt balonów i zeppelinów umożliwiają poznanie nowego, następnego wymiaru. Obrazy przypominają stare, wyblakłe, pożółkłei lekko podniszczone fotografie. Przenoszą nas w nieistniejącą, bo funkcjonującą tylko na obrazach, przeszłość. Artysta pokazuje światy, które dawno już przeminęły. Widz, niejako stojąc z boku i obserwując obraz, może zobaczyć więcej. Ma pewien dystans, a jednocześnie może pojawić się świadomość, że sam jest taką figurą z obrazu, a jego codzienne poczynania, ambicje i plany są jak machiny wymyślonego konstruktora. Unikatowość obrazów bierze się też z połączenia wielu różnych źródeł inspiracji oraz techniki powstawania. Autor nadaje obrazom bardzo bogatą i grubą fakturę, dlatego oprócz korzystania z naturalnego dla sztuk wizualnych zmysłu wzroku, obraz można kontemplować dodatkowo poprzez dotyk. Gama barwna, struktura i faktura obrazów inspirowana jest podlaską tkaniną dwuosnowową oraz poddanym procesom entropii obiektom takim jak mury starych budynków, zardzewiałe kawałki metalu bądź zbutwiałe drewno. Dzięki temu obrazy przypominają swojego rodzaju stare kobierce lub arrasy. Artysta prezentował swoje obrazy oraz grafiki na kilkudziesięciu wystawach nie tylko w Polsce (w 2018 r. m.in. wystawa indywidualna „Ponad czasem i przestrzenią” (malarstwo i grafika) w Muzeum Podlaskim, oddział w Tykocinie, „Marionetka”, performance, Festiwal Lumo Bjalistoko w Białymstoku, wystawa indywidualna „Konstruktor” Galeria im. B. Biegasa w Ciechanowie, „Duch puszczy”, performance, Plac NZS w Białymstoku, „Barwy morza” (malarstwo) „Dar Pomorza” w Gdyni), ale też w USA, Anglii, Portugalii i Japonii (m.in. 5th International Juried Printmaking Exhibition, Albuquerque USA 2018, 9th Internacional Printmaking Biennial Douro, Portugalia 2018. Z wcześniejszych wystaw: Bigmg Graphium -4th International Small Etching Biennial Graphium, 2017r. Timisoara,  Romania; 1st TKO International Miniprint Exhibition (Tokyo-Kyoto-Osaka), Japonia2016r.)

Zobacz więcej