Joanna Filas Kaczan, inicjatorka artystycznego projektu charytatywnego „Muzy i Cienie”, jest jednocześnie redaktorem naczelnym KAN VISION i dyrektorem kreatywnym w firmie KAN. To także pełna pasji architekt wnętrz i projektantka mody, która w latach 90. aktywnie współpracowała z polską edycją ELLE. Inspiracje do swojej twórczości czerpie z nowoczesnych technologii i sztuki.

Jest inicjatorką projektu artystyczno-charytatywnego „Muzy i Cienie”, który posłużył za punkt wyjścia powstania Fundacji KAN VISON. „Działania podejmowane w ramach projektu „Muzy i Cienie” już dawno zaczęły wykraczać poza zwykłą pomoc oferowaną młodym artystom i osobom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Potrzebowaliśmy wsparcia instytucjonalnego, które nadałoby moc prawną naszym przedsięwzięciom. Stąd pomysł na powołanie Fundacji, która objęłaby swoim zasięgiem nasze dotychczasowe oraz przyszłe projekty”. 

„Gdy wybijał dziewiątą, ukazywało się dziewięć muz, jedna była przydzielona do astronomii, druga do archiwum, a reszta do teatru.”

Hans Christian Andersen „Historia najmniej prawdopodobna”