W każdym przedsięwzięciu, spotkaniu i rozmowie znajdujemy sens i potrzebę, motywacje do dalszych działań oraz inspiracje do rozwoju i wyznaczania nowych kierunków, które zawsze wynikają z tego, czego już doświadczyliśmy. I zawsze prowadza do jednego: stworzenia punktu oparcia dla twórców będących na początku swojej drogi.

Pragniemy, by Fundacja KAN VISION stała się punktem ciężkości, katalizatorem, wokół którego spotkają się trzy najważniejsze podmioty naszych działań: twórcy, odbiorcy oraz grono pasjonatów, którzy doceniając, jak ważna jest interakcja miedzy światem twórców a światem użytkowników i odbiorców, znajda sposób na jej wsparcie i rozwój.

Odkrywając i pokazując kreacje artystyczna, docieramy z ich sztuka coraz dalej, a komunikacja z odbiorcami staje się pełniejsza, nie tylko dzięki internetowi i publikacjom, ale również poprzez bezpośrednie spotkania. Sztuka bez odbiorców jest niewidoczna, czeka w uśpieniu na odkrycie, które dla artysty może być ważnym przełomem w zżyciu, mobilizującym do dalszej pracy. Naszym zadaniem jest pokazać światu nowe pokolenie twórców i udostępnić platformę, dzięki której będą mogli zaistnieć i zaprezentować wartość swoich projektów.

past

VINTAGE

ANTIQUES

OLD FASHION

FASCINATIONS

GOOD QUALITY

MANUFACURES

CRAFT

LOCAL COMMUNITY

TRADITION

OPTYMISM

present

NEW POSSIBILITIES

INSPIRATION

FUN

HAPPINES

HELP

OPEN MIND

EDUCATION

TEAM

COMMUNICATION

JOY OF LIFE

future

CREATION

MODERN

LIMITLESS

ABSTRACTION

NEW

FUTURISM

INERNATIONAL

CONSTRUCTIONS

REDESIGN

DIY